Tarikh : 28 November 2023

LPPSA / Pengarang Raihan 

Seiring dengan peredaran masa, segalanya terlihat mencabar pada masa kini. Nilai pasaran hartanah yang kian meningkat dari hari ke hari menyebabkan ramai daripada golongan masyarakat yang bergelut secara kewangan untuk membeli rumah atau tanah. Menyedari situasi semasa, kerajaan telah menyediakan beberapa kemudahan atau keistimewaan yang sesuai untuk masyarakat terutamanya dalam kalangan pekerja di sektor awam.

LinkLinkFacebook